regionaliści

Ziemia w Międzyrzeczu kryje prawdziwe skarby

W latach 1997-2008 w mieście i jego najbliższych okolicach znaleziono 41 monet. Najstarsze mają ponad 500 lat. Cenne znaleziska omawiano podczas wczorajszej sesji naukowej w muzeum.
Numizmaty odkryto w Międzyrzeczu oraz w pobliskich wsiach Jagielnik, Św. Wojciech i Kuźnik. Mówił o tym Maksymilian Frąckowiak podczas wczorajszej sesji naukowej w muzeum.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.06.2009

W Międzyrzeckim muzeum rozpoczęła się sesja historyczna

Uczestnicy seminarium wysłuchają 16 referatów na temat historii Ziemi Międzyrzeckiej i regionu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.06.2009

Muzeum w Międzyrzeczu już otwarte. Jutro odbędzie się tam sesja naukowa

Zakończył się trwający kilka miesięcy remont muzeum. Mieszkańcy i turyści mogą już oglądać zgromadzone tam eksponaty. W czwartek odbędzie się w nim sesja naukowa.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.06.2009

Starosta Max Berndt von Saldern - Mantel (1886 - 1968)

STAROSTA MAX BERNDT VON SALDERN – MANTEL (1886 – 1968)

Urodził się 3 lipca 1886 r. w majątku rodzinnym „Klein-Mantel” – (Mętno Małe, gm. Chojna, pow. gryfiński), w dawnym powiecie chojeńskim.
Tam rósł i dorastał. Po maturze studiował w Wernigerode (Harz) nauki prawne. Służbę wojskową pełnił w jednostce „Strzelców Marburgskich”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.06.2009

Bajki o Unii Europejskiej postrzeganej w optyce pogranicza lubusko-brandenburskiego

Jubileusze 15 lat istnienia Euroregionu Pro Europa Viadrina i 10 lat istnienia Lubuskiego Komitetu Europejskiego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.05.2009

Doktor Franz Otto (1892 - 1977) - dyrektor szpitala powiatowego w Barlinku

Dr Franz Otto (1892 – 1977) – dyrektor szpitala powiatowego
w Barlinku

Przyszły doktor medycyny Franz Otto był synem wiejskiego gospodarza z sąsiedniego powiatu Chojna (Königsberg N/m). Urodzony 6 kwietnia 1892 r. w Golicach koło Morynia (Grüneberg). Egzamin dojrzałości zdał w Chojnie. Następnie służył w 1 elitarnej jednostce grenadierów gwardii Aleksandra w Berlinie. W tym czasie uczestniczył
w wizycie cara rosyjskiego, który przybył na wesele córki cesarza. Był tam reprezentantem posterunku honorowego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.04.2009

Historia gminy żydowskiej w Myśliborzu (Soldin)

Jestem historykiem w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu.
W czerwcu 2007 r. uczestniczyłem w seminarium zorganizowanym w Groß Neuendorf w ramach projektu „Po śladach”. Spotkanie to zainspirowało mnie do zbierania materiałów i wszelkich informacji na temat historii gminy żydowskiej w Myśliborzu (Soldin). A oto wyniki dotychczasowych poszukiwań:

Gmina żydowska w Myśliborzu (Soldin).

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.03.2009

Nagrody za ratowanie lubuskich zabytków

Zbigniew Czarnuch i regionaliści ze stowarzyszenia Homo Artifex odebrali nagrody wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.09.2008

Der gute Geist von Schloss Tamsel

An einem geschichtsträchtigen Ort in Polen wird heute gefeiert

Im Schloss von Dabroszyn (Tamsel), wohnte die Jugendliebe von Preußenkönig Friedrich II., der sowjetische Marschall Shukow plante hier die Schlacht um die Seelower Höhen. Heute wird hier eine Deutsche gefeiert, die in Polen als Freundin gesehen wird.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.08.2006

Heimat an der Mietzel

In vielen kleinen und größeren polnischen Ortschaften des Grenzgebietes sind seit Jahren verschiedene lokale Initiativen aktiv. Ihr Ziel ist nicht nur, die vergessene Geschichte der Region wieder zu entdecken, sondern auch die Mitbewohner dazu zu inspirieren, dass sie die Verantwortung für ihre Lebensorte übernehmen. Es sind Versuche, zivilgesellschaftliche Räume zu bilden.