Chojna Königsberg

Paul Tillich - teolog troski ostatecznej

Krótko przed śmiercią, późnym latem 1965 r., przyjechał na zaproszenie przyjaciół do niewielkiego, historycznego amerykańskiego miasteczka New Harmony w stanie Indiana, by jeszcze raz zobaczyć poświęcony mu park. Patrząc na spowite wieczorną mgłą wzniesienia, powiedział, że tak właśnie wyglądała jego ojczyzna, okolice Schönfliess (Trzcińska-Zdroju) i Königsbergu (Chojny), gdzieś na wschodnich rubieżach Brandenburgii. Przypomniał bliskim, że chce, aby po śmierci tu właśnie rozsypano jego prochy…

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.09.2011

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy europejski projekt związany z dziedzictwem kulturowym, realizowany już od 1985 r. Nasze województwo bierze w nim udział od 7 lat. Właśnie teraz, we wrześniu, w 28 zachodniopomorskich miejscowościach odbywają się prezentacje zabytków. W tym roku wiodące hasło brzmi: „Kamienie milowe” i odnosi się do miejsc, wydarzeń i postaci, które wiążą się z przełomowymi momentami w historii regionu, kształtującymi naszą tożsamość.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.09.2011

Śladami wielkiego myśliciela

20 sierpnia minęła 125. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych teologów i filozofów XX wieku - Paula Tillicha (1886-1965). Był on mocno związany z naszym regionem: ojciec w 1890 r. został superintendentem w Trzcińsku-Zdroju (Bad Schönfliess), dokąd przeniósł się z rodziną. W latach 1898-1901 Paul Tillich uczył się w gimnazjum w Chojnie (ówczesnym Königsbergu in der Neumark), a potem ożenił się z Margarethe Wever z Przyjezierza (Butterfelde). Studiował m.in. w Berlinie, gdzie później był pastorem. W czasie I wojny na ochotnika został kapelanem polowym.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.09.2011

Kronika wypadków königsberskich

WRZESIEŃ część I
1.09.1618. Mieszczanin chojeński Martin Junger zabił się, spadając w lesie z drzewa.

2.09.1551. Aż do dnia św. Michała na niebie widać było zorzę albo znaki ogniste, zapowiadające ciężką i długą zimę.

2.09.1680. Burmistrza Lüdera obudzono w nocy, ponieważ kapitan Beyer zabił kawalerzystę. Jak zeznali świadkowie, kapitan najpierw zaczepiał strażników nocnych, potem usiłował ich ciąć po głowach szpadą, a kiedy żołnierze przybyli ich rozdzielić, jednego z nich zabił.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.09.2011

Kościół Mariacki - ale jaki?

Jak lepiej wykorzystać kościół Mariacki w Chojnie do funkcji kulturalnych? Dyskutowano nad tym 28 sierpnia w miejskiej bibliotece na zakończenie XIII Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu. Stowarzyszenie Terra Incognita zaprezentowało w bibliotece pracę dyplomową tegorocznej absolwentki Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Teresy Łopuskiej pt. „Adaptacja ruin kościoła Mariackiego w Chojnie do funkcji kulturalnych”. Burmistrz Adam Fedorowicz przytoczył opinię ks.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.09.2011

Kronika wypadków königsberskich

sierpień część I: Lato w dawnych wiekach to czas epidemii i chorób: w 1599 r. od czerwca do września panowała w Chojnie i w Barnkowie czerwonka, a w 1601 od sierpnia do października dżuma. W 1605 między 11 a 17 sierpnia na dżumę zmarły setki osób, w tym organista Martin Butzke i jego uczniowie. W samym Barnkowie jej ofiarą były 132 osoby. W Chojnie chorych starano się izolować, m.in. w szpitalu na terenie dawnego klasztoru augustianów. W sierpniu 1717 jeszcze raz miasto zaatakowała zaraza. Zapadali na nią przede wszystkim ludzie młodzi, dzieci i niemowlęta.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.08.2011

O Augustinie Kehrbergu - chojeńskim kronikarzu słów kilka

(z okazji 343. rocznicy urodzin)

„Miasto to nazywa się Königsberg, po łacinie Regismontum albo Regiomontum, albo Königsberga, lub po grecku Anactorea, bo anax znaczy król (rex), a oros - góra (mons). Choć są i tacy, którzy nazywają je Kinsperg, zaś wieśniacy mówią Könseberre, po trosze z powodu niewiedzy, a po części dlatego, że używają gwary”.
Dziś to miasto o wielu imionach nazywa się Chojna. Minęło prawie 300 lat od chwili, gdy konrektor szkoły Augustin Kehrberg spisał jego historię - na rzymski wzór: od założenia po czasy sobie współczesne.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.08.2011

Jaka przyszłość kościoła Mariackiego

W programie tegorocznych Dni Integracji będzie mowa o odbudowie i przyszłości kościoła Mariackiego. To pilne tematy, bo choć do zakończenia odbudowy jeszcze daleko, to jednak ten potężny obiekt bywa już wykorzystywany jako miejsce ważnych wydarzeń kulturalnych. Ale zdecydowanie za rzadko.
W piątek o 17.30 o postępach w odbudowie mówić będzie dr Reinhard Schmook - dyrektor muzeum w Bad Freienwalde.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.08.2011

XIII Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu

piątek 26 sierpnia
16.00 - Oficjalne otwarcie XIII Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu (kościół Mariacki). Muzyka organowa: kantor fundacji Martin Schoeler. Wystawa fotografii pt. „Chojeńskie zabytki gotyckie” - Maciej Ostrowski.
17.00 - Podpisanie porozumienia o współpracy z gminą Raciechowice (sala widowiskowa Centrum Kultury)
17.30 - „Intencje i postęp w odbudowie kościoła Mariackiego w Choj-nie - o polsko-niemieckim projekcie” - wykład dr. Reinharda Schmooka, dyrektora Muzeum Nadodrzańskiego w Bad Freienwalde (sala widowiskowa CK)

sobota 27 sierpnia

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.08.2011