Kunowice

Podsłubickie wioski w okresie wykupu przez radę miejską Frankfurtu nad Odrą

Gmina Słubice to nie tylko miasto, ale i pobliskie sołectwa, z czego pięć przez kilka stuleci funkcjonowało jako tzw. wsie rajcowskie podległe Frankfurtowi nad Odrą. Chodzi o Kunice, Rybocice, Świecko, Kunowice oraz Drzecin i to o nich właśnie będzie ten artykuł...

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.06.2016

Ostatnie wycieczki busowe w ramach projektu „Jutro zaczęło się wczoraj”

Przy ruinach wieży ciśnień Falkensteina w Słubicach

W sobotę i niedzielę w ramach projektu „Jutro zaczęło się wczoraj” odbyły się dwie ostatnie wycieczki busowe do miejsc o walorach historyczno-przyrodniczych na terenie gmin Słubice i Cybinka.

Pierwszego dnia uczestnicy wycieczek odwiedzili m.in. Muzeum Polesia i Białkowa, Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, ruiny miejscowego mostu, pozostałości dawnych papierni w Koziczynie i Prochowcu, przedwojenny cmentarz w Prochowcu, teren dawnego obozu karnej pracy wychowawczej "Oderblick" w Świecku, a na koniec rozpalili ognisko przy świetlicy wiejskiej w Rybocicach.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.05.2015

Sprawdź, czy Twój dom znajdzie się w gminnej ewidencji zabytków!

Zgodnie z art. 22 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami gmina Słubice musi sporządzić projekt gminnej ewidencji zabytków, który stanie się dokumentem obowiązującym po akceptacji przez konserwatora zabytków. To z pewnością krok w dobrym kierunku - krok na rzecz poszanowania lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego...

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.02.2013

Warsztaty fotografii na pograniczu: "Domy opowiadają historię/e"

Thomas Spicker podczas warsztatów fotograficznych (fot. Roland Semik)

1 września odbyło się kolejne spotkanie w ramach dwujęzycznych warsztatów fotograficznych pt. „Häuser erzählen Geschichte(n)”, czyli „Domy opowiadają historię/e”. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie nad Odrą.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.09.2012

Polnisch-preußische Spurensuche: Das Feindbild bröckelt

Vor 300 Jahren wurde der Preußenkönig Friedrich II. geboren. Die preußische Geschichte ist Teil unserer Identität, sagt der Pole Grzegorz Podruczny. Er gräbt sie wieder aus. Objekt 219 ist bald gefunden. Eine Musketenkugel, mehr als 250 Jahre alt. Grzegorz Podrucznys Hand, mit Handschuhen aus derbem Wollstrick gegen die Kälte geschützt, hält triumphierend das runde Ding hoch, von der Größe einer Murmel etwa.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.01.2012

Der polnische Friedrich

Die preußische Geschichte ist Teil unserer Identität, sagt der Pole Grzegorz Podruczny. Er gräbt sie Stück für Stück wieder aus.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.01.2012

Rok 2012 – jakie rocznice czekają mieszkańców Słubic?

To już moje trzecie autorskie zestawienie ważniejszych rocznic związanych z historią Słubic, tym razem na rok 2012. Jak już wówczas podkreślałem, nie wszystkie z nich doczekają się uroczystych obchodów, bo wcale nie muszą, ale już sama wiedza o nich bez wątpienia wzmacnia tożsamość regionalną mieszkańców.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.01.2012

Przyczynek do historii podsłubickich wiosek w I połowie XIX wieku

I połowa XIX wieku to dość ciekawy, choć powszechnie raczej mało znany okres w historii podsłubickich wiosek. Zniesienie pracy pańszczyźnianej, wojny napoleońskie, rozwój rolnictwa, spory przyrost ludności i wiele innych okoliczności, którym warto przyjrzeć się nieco uważniej...

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.01.2011

Szerokie poparcie dla ścieżki edukacyjnej w Słubicach

10 września został złożony obywatelski wniosek do burmistrza Słubic dr Ryszarda Bodziackiego w sprawie powołania ścieżki edukacyjnej, po historycznych miejscach Słubic i prośba o zarezerwowanie na ten cel środków w budżecie gminy na 2011 r. Wniosek jest stosunkowo obszerny, wraz z załącznikami liczy 42 strony. Jego współtwórcami są Roland Semik oraz Katarzyna Malczewska.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.09.2010

Ścieżka edukacyjna: historyczne miejsca Słubic

Do 10 września b.r. burmistrz Słubic przyjmuje wnioski mieszkańców, osób prywatnych i instytucji odnośnie projektów, na które warto zarezerwować pieniądze w budżecie gminy na rok 2011. Inicjatywą obywatelską, która stanie się przedmiotem jednego z takich wniosków jest idea ścieżki edukacyjnej po wybranych miejscach gminy Słubice.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.08.2010