Joanna Klimowicz

Ta mała ma w sobie diabła

Koleżanki Oliwki z Harszu koło Węgorzewa są rozdarte. Do tej pory się przyjaźniły. Oliwka dawała im kolorowe modelinowe kolczyki, które sama robi. Ale tuż przed pierwszą komunią trzeba słuchać księdza: która ma grzech, nie założy białej sukienki, nie nakręci loczków.

- Diablica - niektóre syczą za Oliwką w szkole.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.05.2010

Uchodźcy osiągnęli swoje

Nieudana ucieczka na Zachód zwróciła uwagę na sytuację uchodźców w Polsce. Prezydent Czeczenii zachęca ich do powrotu, a nasi posłowie wskazują na niską stawkę żywieniową.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.12.2009

Polska nie radzi sobie z rasizmem

Do tego smutnego wniosku doszła polsko-niemiecka grupa badaczy, której raport o rasizmie i ksenofobii oraz o bezradnych wobec nich instytucjach państwowych opublikował antyfaszystowski magazyn "Nidy Więcej". Białystok stara się walczyć z tą etykietką, planując lekcje tolerancji już w przedszkolach.
Książkę w języku angielskim "Hate Crime Monitoring and Victim Assistance in Poland and Germany" przygotował polsko-niemiecki zespół złożony z badaczy Stowarzyszenia Nigdy Więcej i poczdamskiej organizacji Opferperspektive, pomagającej ofiarom nietolerancji.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.08.2009