Patryk Kosela

Kosela: Tylko wolne związki zawodowe

Liderzy związkowi od pewnego czasu podkreślali, że neoliberalny rząd Platformy Obywatelskiej doprowadził do zbliżenia polskiego ruchu związkowego. I trudno się temu dziwić, gdy rządowi przedstawiciele przebąkują o zmianach w Kodeksie Pracy pisanych na zamówienie przez organizacje pracodawców. Zmianach, które obejmują tak antypracownicze posunięcia, jak likwidacja tzw. urlopu na żądanie (zob. „Kronika Związkowa OPZZ”, 15.02.2008) czy nawet radykalne ograniczenie prawa do strajku. Prawa w historii ruchu robotniczego wywalczonego krwią.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.09.2009