Antoni Sułek

Pamięć Jedwabnego

W latach 2002-11 przybyło w Polsce ludzi, którzy o Jedwabnem nie słyszeli. W szkole o tym nie uczą. W każdej grupie wykształcenia - w dolnych mniej, w górnych bardziej - rośnie stosunek wskazań Polaków jako głównych sprawców do wskazań Niemców. W efekcie prawda historyków, która w 2002 r. miała tylko minimalną, 2-punktową przewagę i tylko w grupie z wyższym wykształceniem, dziś nie tylko dominuje w tej grupie nad innymi poglądami, ale przenosi się na grupę z wykształceniem średnim.

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.07.2011

Po "Złotych żniwach"

Kilka miesięcy temu w Polsce odbyła się krótka debata wywołana przez „Złote żniwa”, książkę Jana T. Grossa i Ireny Grudzińskiej-Gross, oraz dwie inne książki: Jana Grabowskiego „Judenjagd” i Barbary Engelking „Jest taki piękny, słoneczny dzień.”. Wszyscy ci autorzy zdecydowanie zakwestionowali dominujące wyobrażenia o stosunku Polaków do zagłady Żydów. Ujawnili publiczności liczne fakty udziału Polaków w mordowaniu i rabowaniu Żydów - jego skalę, formy i motywacje. Pokazali, że skala zbrodni na Żydach była większa, niż dotąd pisano, i przekonywali, że była ona większa niż udzielana im pomoc.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.06.2011

Nienawiść w słowach i czynach

W ramach projektu "Społeczeństwo przeciw nienawiści" realizowanego przez "Otwartą Rzeczpospolitą. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii" zebrano z sądów 25 opisów aktów przemocy werbalnej, symbolicznej i fizycznej skierowanej przeciwko ludziom innych narodów (Afrykanom, Żydom i Romom) oraz opisów zachowań propagujących ustrój faszystowski, który zmierzał do eksterminacji narodów "rasowo niższych". Te akty nienawiści zdarzyły się w latach 2009-2011 w różnych miejscowościach, dużych i małych, rozrzuconych po całej Polsce.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.05.2011

Zwykli Polacy patrzą na Żydów, czyli co myślimy o mniejszościach

W ostatnich latach nasze uczucia wobec Żydów stopniowo się ocieplają. Sympatia do nich zaczyna przeważać nad niechęcią.
Polacy, którzy przyznają się do narodowości żydowskiej, to u nas drobny ułamek społeczeństwa, nie więcej niż promil. W świadomości swych współobywateli zajmują jednak wiele miejsca.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.01.2010