Religionen und Kirchen/ religie i Kościoły

Tokarska-Bakir: Zabijanie proroka

Ojciec Stanisław Musiał nie był ani tradycjonalistą, ani liberałem. Ksiądz Stanisław Musiał był ptakiem tak rzadkim w krajowej wolierze, że wspominanie go musi być ryzykowne. Po pierwsze dlatego, że na tle kogoś tak skromnego nawet największy paw wypada blado. Po drugie, wspominanie weredycznego proroka zagrożone jest hipokryzją; po jego śmierci wszyscy - a nie tylko, jak sugeruje Stanisław Obirek, krakowscy jezuici - odetchnęli. Po trzecie, w trakcie wypominków szybko wychodzą na jaw ukryte interesy żałobników.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.07.2009

Buzek między św. Barbarą a Simone Veil

Wybór Polaka na stanowisko szefa Parlamentu Europejskiego ma dowodzić, iż Europa jest coraz bardziej zjednoczona, że skończył się podział na część wschodnią i zachodnią.
...

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.07.2009

„Du Hexe. Dir werd ich es geben“

Der konservative Katholik hat einen Radiosender, einen Fernsehsender und eine Tageszeitung. Jetzt vertreibt er auch noch Handys.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.07.2009

Meet Aaron Katz, Poland's first openly gay rabbi

When Rabbi Aaron Katz walks the streets of Warsaw's former Jewish quarter, scenes of that lost world fill his imagination: Families headed to synagogue, women in their kitchens cooking Sabbath meals, his father as a boy with the sidecurls of an Orthodox Jew.

But Katz's life could hardly be more different from that prewar eastern European culture, at least in one key respect: He is Poland's first openly gay rabbi.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.06.2009

Demonstracje pod ŻIH

Kilkuosobowa grupa zwolenników Obozu Wielkiej Polski demonstrowała przed siedzibą Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie przeciwko - ich zdaniem - krzywdzącym Polaków poglądom, wyrażonym przez Alinę Całą z ŻIH. W obronie Całej manifestowało ponad sto osób.
...

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.06.2009

Czarna legenda polskiego prymasa

Działania kardynała Augusta Hlonda na ziemiach zachodnich miały na celu nie tyle rację stanu, ile dobro Kościoła katolickiego w obliczu stalinowskiego zagrożenia.
Wojciech Pięciak w swoim tekście „I pamięć, i pojednanie” przywołał postępowanie prymasa Augusta Hlonda na Ziemiach Odzyskanych w 1945 r. jako przykład tego, „jak działanie w imię racji stanu może się rozbiegać z moralnością”. Prymas, „organizując polski Kościół na Ziemiach Odzyskanych (…), usunął z Warmii i Śląska biskupów ordynariuszy niemieckich diecezji” – pisze publicysta.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.06.2009

Przeciw eskalacji pretensji

Biskupi postanowili zareagować na resentymenty, które co jakiś czas odgrzewają z jednej strony politycy PiS, z drugiej - niemiecka CDU/CSU.
Episkopaty Polski i Niemiec wydadzą w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej deklarację do Polaków i Niemców o pojednanie. Politycy, którzy próbują grać na nastrojach antyniemieckich, mogą spodziewać się precedensowej nagany ze strony Kościoła.

"Trzeba politykom w Niemczech i w Polsce przypomnieć odpowiedzialność za słowo wypowiadane w tak delikatnej materii, jak relacje polsko-niemieckie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.06.2009

Madonnakonzert stößt auf Kritik

Steckt dahinter Absicht, Zufall oder einfach Gedankenlosigkeit? Ausgerechnet an Mariä Himmelfahrt plant die Popsängerin Madonna ein Konzert in Warschau. Polnische Katholiken wollen das verhindern.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.06.2009

Antysemicki świat antywartości

Przytłaczająca większość przedwojennych elit wykluczała Żydów z polskiej wspólnoty obywatelskiej. A podczas okupacji żadna z głoszących wcześniej antysemityzm partii się nie wycofała ze swoich założeń – pisze historyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.06.2009

Bałagan w urzędach dał Kościołowi miliony

Niekompetencja, niedopełnianie obowiązków, a nawet korupcja - tak zdaniem prokuratury wyglądało przekazywanie przez państwo gruntów w ramach rekompensat dla parafii, którym PRL zagrabiła majątek. Tylko w 1999 roku niezgodnie z prawem rozdysponowano 188 hektarów ziemi. Straty z tego tytułu wynoszą blisko 32 mln zł.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.06.2009