Religionen und Kirchen/ religie i Kościoły

Ein polnisches Dorf im Banne Satans

Teufelsangst treibt Befürworter und Gegner eines Bauprojekts an

Der Stettiner Exorzist Andrzej Trojanowski will im westpolnischen Poczernin eine Heilanstalt für Besessene errichten. Doch im Dorf regt sich Widerstand gegen das Projekt des Paters. Man fürchtet sich vor den angeblich vom Teufel besessenen «Patienten».

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.08.2008

Ukraine will kirchliche Unabhängigkeit von Moskau

Eine eigene Nationalkirche statt dreier konkurrierender Kirchen: Der Ökumenische Patriarch signalisiert Unterstützung, Moskau droht mit "katastrophalen Konsequenzen".

Die Orthodoxie ist die dominante Religion in der Ukraine, doch konkurrieren drei Kirchen um die Gläubigen: Die meisten Anhänger hat die mit dem Moskauer Patriarchat verbundene autonome ukrainische orthodoxe Kirche unter dem Kiewer Metropoliten Wolodymir (Sabodan).

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.07.2008

Z Tarnowa wyruszył Tabor Pamięci Romów

IX Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów wyruszył 24 lipca z Tarnowa. Jego uczestnicy przejdą szlakiem mogił Cyganów wymordowanych przez hitlerowców podczas akcji eksterminacyjnych w okresie II wojny światowej. Będą modlić się i składać kwiaty w miejscach, gdzie zginęli ich przodkowie. W tym roku mija 65 lat od wymordowania w Szczurowej ludności narodowości cygańskiej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.07.2008

Antyklerykalny odruch to za mało

Pomysł, by nową politykę SLD budować na sprzeciwie wobec dominacji Kościoła katolickiego w życiu publicznym, nie jest zły. Ale sposób, w jaki Napieralski się za to zabrał, nie rokuje sukcesu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.07.2008

Największy ekspert od o. Rydzyka

Kiedy już wykąpie syna Filipa, siada przy biurku i włącza notebooka. Całą dobę nagrywa audycje Radia Maryja. Potem odsłuchuje na dwu-, trzykrotnej prędkości. Kiedy trafia na coś ciekawego, zwalnia.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.07.2008

Edukacja seksualna ma sens

Zdaniem publicysty „Naszego Dziennika” Marka Czachorowskiego to, że wypowiedziałem się na temat edukacji seksualnej uwzględniającej wiedzę z zakresu antykoncepcji („Szkoła musi uczyć o antykoncepcji”, „GW” z 14-15 czerwca), czyni mnie „niewiernym duszpasterzem, który zdradza swoje owce”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.07.2008

Antysemityzm się szerzy

Pewien rabin z Tel Awiwu ogłosił, że wszyscy Żydzi z Polski powinni natychmiast wyjechać do Izraela, ponieważ Polacy to bez wyjątków antysemici. Rzecz o tyle ciekawa, że antysemici, których w Polsce rzeczywiście trochę jest, domagają się od tutejszych Żydów dokładnie tego samego: natychmiastowego wyjazdu do Izraela.

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.07.2008

Ohne Kontrolle setzen Pilger über die Oder

Mehr als 40 katholische und evangelische Pilger aus Deutschland und Polen machten am Wochenende in Lebus und Frankfurt Station. In der Frankfurter Friedenskirche begrüßte sie Pfarrer Dr. Joachim Zehner. Dort wurde in Anwesenheit der Pilger die Ausstellung zum Jakobsweg in Frankfurt eröffnet.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.07.2008

Antyjudaizm czy antysemityzm. Kilka znaków zapytania

Kwestia roli Kościoła w powstawaniu współczesnego antysemityzmu ciągle jeszcze budzi rozliczne spory. Sławomir Buryła, pracownik naukowy Wydziału Humanistyki Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego analizuje różnice między antysemityzmem religijnym i rasistowskim, a także stawia pytanie, na ile antyżydowskie tradycje chrześcijaństwa przyczyniły się do Szoa.
Veröffenlichung/ data publikacji:

Antijudaismus oder Antisemitismus. Einige Fragen

Die Frage nach der Rolle der Kirche bei der Entstehung des modernen Antisemitismus ist nach wie vor brisant. Sławomir Buryła, Mitarbeiter an der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Masuren- und Ermland-Universität in Olsztyn untersucht, inwiefern sich religiöser und rassistischer Antisemitismus voneinander unterscheiden und ob die antisemitische Tradition des Christentums zur Shoah geführt hat. Mit freundlicher Genehmigung des Autors drucken wir seinen leicht gekürzten Beitrag ab, der zuerst in der Halbjahreszeitschrift Studia Judaica (2004, Nr. 1) erschienen ist. (Die Redaktion)

Veröffenlichung/ data publikacji: