Karol Czejarek

Także bronię Kulic

Zabieram głos, choć od lat nie mieszkam w Szczecinie, ale od zawsze sprawa Polaków i Niemców, ich współpracy i pojednania była i jest mi bliska. Tym bardziej teraz, gdy stosunki polsko-niemieckie są normalne, gdy wspólnie należymy do UE, gdy nawzajem tak wiele mamy korzyści z prowadzonej intensywnej współpracy zwłaszcza handlowej i gospodarczej.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Weitere Diskussionsbeiträge zum Verkauf des Külzer Gutshauses

Auch wenn ich seit Jahren nicht mehr in Szczecin/Stettin lebe, möchte ich mich zu Wort melden, denn die Angelegenheiten der Polen und der Deutschen, ihre Zusammenarbeit und ihre Aussöhnung waren und sind mir nah. Umso mehr jetzt, da sich die deutsch-polnischen Beziehungen normalisiert haben, wir gemeinsam der Europäischen Union angehören und wechselseitig so viel Nutzen aus der intensiv betriebenen Zusammenarbeit ziehen, insbesondere im Bereich des Handels und der Wirtschaft.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Szczecinianin - to brzmi dumnie (polemika z prof. Piskorskim)

Szczecinianie robią kariery - polityczne, naukowe, artystyczne w kraju i za granicą. Czyż nie są to powody do satysfakcji i uzasadnionej dumy?
Nie wiem, na jakiej podstawie prof. Piskorski twierdzi, że szczecinianie powinni mieć kompleksy?

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.04.2010