Roland Semik

Andrzej Stasiuk w Słubicach

W Bibliotece Miejskiej w Słubicach, 15 czerwca 2010 r. o godz. 16.00, odbyło się spotkanie autorskie Andrzeja Stasiuka z czytelnikami. Mieszkańcy miasta tłumnie zjawi się na wydarzeniu moderowanym przez dyrektor placówki Panią Agnieszkę Mińską.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.06.2010

Słubice. Historia pewnej studzienki

Spacerując po ulicach często nie dostrzegamy pozostałości fascynującej przeszłości. A przeszłość skrywa się na każdym kroku w pozornie zwykłych miejscach i przedmiotach.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.05.2010

Rzepin istotnym węzłem kolejowym

Od II połowy XIX wieku Rzepin (Reppen, Rypin Lubuski) był istotnym węzłem kolejowym, kolejno Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej, III Rzeszy i Polski Ludowej. Podupadł na znaczeniu po okresie transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.04.2010

Z dziejów Rzepina w latach 1873-1945

Rzepin kryje w sobie ciekawą historię. W niniejszym artykule znaleźć można parę słów o dziejach Rzepina, kiedy to wchodził on w skład powiatu zachodniotorzymskiego (Weststernberger Kreis). Chodzi zatem o okres między 1873 a 1945 r.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.04.2010

Pikieta “Nazizmu nigdy więcej na Allegro!”

21 marca, w Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem, przedstawiciele Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” wzięli udział w warszawskiej pikiecie, którą pod hasłem "Nazizmu nigdy więcej na Allegro" zorganizowali Zieloni 2004, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” i Fundacja Zielone Światło. Międzynarodowy Dzien Walki z Rasizmem obchodzono również w Słubicach.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.03.2010

Europejski Dzień Sąsiada 20.05.2017. Fot. Katarzyna Semik

Europejski Dzień Sąsiada 20.05.2017. Fot. Katarzyna Semik
Inhalt abgleichen