Paweł Borecki

Żyjemy w państwie wyznaniowym

Ewa Siedlecka: SLD chce narodowej debaty nad tym, na ile przestrzegamy zasady rozdziału Kościoła od państwa. Czy jest ona zagrożona?
Dr Paweł Borecki: Inicjatywa SLD jest godna poparcia po to, byśmy sobie uzmysłowili, gdzie jesteśmy. A jesteśmy w państwie wyznaniowym, gdzie przestrzeń publiczna jest opanowana przez katolicyzm. Gdzie obywatele niewierzący lub o umiarkowanym światopoglądzie katolickim czują się po prostu nieswojo. Nie mówiąc o wyznawcach innych religii.

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.08.2010