Grażyna J. Leśniak

Liczenie ruin, sprzątanie i wyburzanie

Ogrom zniszczeń w zalanej w sobotę przez ulewę i potok Miedzianka 18-tysięcznej Bogatyni tylko w części obrazuje ekspertyza Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wskutek kataklizmu zawaliło się kilkanaście budynków, a aż 600 – według wstępnych danych – jest uszkodzonych. Z przebadanych pierwszych 45 domów aż 22 trzeba wyburzyć, a siedem – wyłączyć z użytkowania.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.08.2010