Anna Herbich

Wilno - podróże w czasie

Dwadzieścia licealistek z wychowawczynią wsiada do pociągu na Dworcu Wileńskim w Warszawie. Są uczennicami żeńskiego liceum, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek. Były już z wycieczką w Krakowie, Brześciu, nad jeziorem Gopło. Teraz jadą do Wilna.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.11.2010
Inhalt abgleichen