Jakub Bartczak

Injcjatywa PL-DE przedszkole Berlin-Lichtenberg/ Initiative PL-DE Kindergarten Berlin Lichtenberg

Szanowni Panstwo, drodzy Przyjaciele/ Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde,
kilka tygodni temu powstala inicjatywa stworzenia polsko-niemieckiego przedszkola w regionie dzielnicy Lichtenberg - Karlshorst w Berlinie/
vor ein paar Wochen ist folgende Initiative entstaden: Gründung des DE-PL Kindergartens in Lichtenberg-Karlshorst Berlin
Ponizej znajduje sie Email w tej sprawie / unten können Sie in der Email etwas mehr darüber lesen
Prosze o przekazanie go ewentualnie zainteresowanym znajomym i przyjacielom, wtedy jest szansa, ze z tej inicjatywy cos wyjdzie /

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.01.2011