Małgorzata Kowalska

Polskie krzywdy i ruskie winy, czyli o wyziewach „patriotyzmu”

Cała polska sfera publiczna wydaje się dziś zatruta przez źle rozumiany patriotyzm. Taki, w którym walczy się o abstrakcyjną „godność Polski”, a nie o dobro jej konkretnych obywateli. I, co gorsza, taki, w którym owa „godność Polski” jest w znakomitym stopniu pretekstem dla walki o własny polityczny interes. A w „najlepszym” razie – przykrywką dla własnego oportunizmu lub własnej bezmyślności.

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.01.2011