Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego

Narodzie, czy oddasz nam Stadion?

Roszczenia rodziny Chowańczaków są wyjątkowe: dotyczą Stadionu Narodowego, a szacowana wartość gruntów jest ogromna. Ale w Warszawie - z braku ustawy reprywatyzacyjnej - roszczeń są tysiące

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.07.2012

Niestety!

Krótka historia długiego nieotwierania granicy w Dobieszczynie / Hintersee

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.12.2007
Inhalt abgleichen