Łukasz Pawłowski

A mury runą i połączą cały świat

Od 23 do 27 czerwca odbył się w Chojnie polsko-niemiecki projekt dziennikarski, przygotowany i zrealizowany przez tutejsze Stowarzyszenie Historyczno Kulturalne „Terra Incognita”. Udział wzięło 17 uczestników z Niemiec i Polski, podzielonych na cztery teamy. Hasło warsztatów brzmiało: „Bez granic – Keine Grenzen”.
Zadaniami czterech czteroosobowych grup było znalezienie interesujących problemów w regionie przygranicznym i stworzenie reportaży. Każda grupa pod przewodnictwem teamerów opracowywała wybrany przez siebie temat, przeprowadzając wywiady, badając środowisko i analizując

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.07.2011

I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę...

Przedstawiamy fragmenty kolejnej pracy, nagrodzonej w konkursie „Moje korzenie. Historia mojej rodziny a historia regionu”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie. W nr. 3 prezentowaliśmy zwycięski tekst Emila Chróściaka z kl. I LO przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, w nr. 4 Doroty Olechnowskiej z kl. III Gimnazjum im. J. Korczaka w Chojnie (II nagroda), a w nr. 6 - Anny Tomczyk z LO przy ZSO w Gryfinie (III miejsce). Dziś fragmenty pracy, która zajęła ex aequo III miejsce.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.03.2011