Katarzyna Fidos

Europejskie Centrum Solidarności to nie jest tylko muzeum

ECS nie chce być tylko muzeum i archiwum. Chcemy zakorzenić się w Gdańsku jako instytucja kultury, stać się trójmiejską czy pomorską agorą. Poza tym ECS zamierza omawiać zagadnienia historyczne i współczesne nie tylko w zamkniętym gronie Polaków, ale także z obcokrajowcami - w Polsce i za granicą. (Basil Kerski w rozmowie z Katarzyną Fidos)

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.03.2011
Inhalt abgleichen