Bronisław Komorowski

Polska to nie parapaństwo, ale politycy zatracili się w walce o władzę

Prokuratura - jak się wydaje - jest tą instytucją, której słabość widać ostatnio najbardziej.
- Nie doszliśmy do etapu, w którym moglibyśmy powiedzieć: mamy prokuraturę zreformowaną. Zmieniono jej ulokowanie w ustroju państwa - nie jest zależna bezpośrednio od polityków. Ale nie zreformowano prokuratury jako takiej. Dopiero stoimy w obliczu tego wyzwania.

Nie można tej kwestii sprowadzać wyłącznie do tego, komu prokuratura podlega, czy jest w pełni niezależna. Istotniejsze są pytania, jak prokuratura ma działać, jaki ma mieć ustrój wewnętrzny.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.09.2012

Wywiad z prezydentem: Budować, a nie straszyć

Ostatnie dwadzieścia lat pokazały, że rację mieli nie ci, którzy straszyli, ale ci, którzy poprawiali relacje z Niemcami, Litwą czy Rosją.
Paweł Wroński: Panie prezydencie, czego spodziewa się pan po spotkaniu z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem w Katyniu 11 kwietnia?
- Warto podkreślić warstwę symboliczną wydarzenia. Po raz pierwszy głowa państwa rosyjskiego spotka się z prezydentem Polski na grobach polskich oficerów pomordowanych przez NKWD.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.04.2011