Natalia Wywioł

A mury runą i połączą cały świat

Od 23 do 27 czerwca odbył się w Chojnie polsko-niemiecki projekt dziennikarski, przygotowany i zrealizowany przez tutejsze Stowarzyszenie Historyczno Kulturalne „Terra Incognita”. Udział wzięło 17 uczestników z Niemiec i Polski, podzielonych na cztery teamy. Hasło warsztatów brzmiało: „Bez granic – Keine Grenzen”.
Zadaniami czterech czteroosobowych grup było znalezienie interesujących problemów w regionie przygranicznym i stworzenie reportaży. Każda grupa pod przewodnictwem teamerów opracowywała wybrany przez siebie temat, przeprowadzając wywiady, badając środowisko i analizując

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.07.2011