Kamionka

Będą pierwsze wiatraki!

Trudno zliczyć zamierzenia i listy intencyjne, podpisywane w ostatnich 15 latach w gminach naszego powiatu przez firmy, planujące budowę elektrowni wiatrowych. Jak dotąd nic z tego nie wyszło, a główną przeszkodą są istniejące w Polsce regulacje prawne systemu energetycznego. Tymczasem do 2020 roku co najmniej 15 procent prądu w naszym kraju musi pochodzić ze źródeł odnawialnych: promieniowania słonecznego, wiatru, zasobów geotermalnych, wodnych, biomasy, biogazu i biopaliw.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.07.2011