Prof. Krystyna Skarżyńska

Świat to dżungla

Adam Leszczyński: Od trzech lat prowadzi pani badania nad postawami polskich studentów. Bezrobocie wśród młodych jest wysokie. Ich perspektywy życiowe - kiepskie. Dlaczego więc się nie buntują tak jak młodzi Hiszpanie, Grecy czy Brytyjczycy?
Prof. Krystyna Skarżyńska*: Nasi studenci są dość zatomizowani. Nie potrafią działać wspólnie. Widzę to nie tylko w badaniach. Zdarza się, że tego samego dnia mają egzamin z dwóch przedmiotów. Przychodzą do mnie po niezbyt udanym egzaminie i marudzą. Nie zauważają, że działając razem z innymi mogliby go przełożyć.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.07.2011