Benedikt XVI

Prośba o serce rozumne

Mowa do polityków niemieckich wygłoszona przez papieża w Bundestagu 22 września.
Jest dla mnie jako Niemca szczególnym zaszczytem i radością przemawianie przed parlamentem mojej ojczyzny. W tej chwili zwracam się do was, szanowni panie i panowie, niewątpliwie również jako wasz rodak, który przez całe swoje życie czuł się związany swym pochodzeniem i nadal osobiście interesuje się losami tego kraju.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.10.2011