Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Pełnomocnik ds. kontrowersyjnych

Jestem za związkami partnerskimi, bo uważam, że każda forma wspólnego życia ludzi powinna być wspierana.
Ale zajmie się pani sprawami kobiet?
- Dla mnie działania równościowe to równość na rynku pracy, w sferze publicznej, np. w polityce, a także równość w dostępie do usług zdrowotnych i edukacji. Tym właśnie chciałabym się zająć w pierwszej kolejności.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.12.2011