Karol Adamaszek

Czy ABW weźmie się za neofaszystów?

Fundacja Helsińska domaga się od szefa ABW interwencji w sprawie ataków antysemickich w Lublinie. List do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego gen. Krzysztofa Bondaryka napisali wiceprezes fundacji Adam Bodnar i Dorota Pudzianowska, koordynatorka programu walki z dyskryminacją "Artykuł 32".

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.06.2012

Antysemicki atak w Lublinie. Kolejny!

Tomaszowi Pietrasiewiczowi, dyrektorowi Teatru NN, neofaszyści wrzucili już cegłę ze swastyką do domu, potem straszyli atrapą bomby. Teraz napiętnowali go antysemickimi plakatami w całym Lublinie. Pietrasiewicz jest twórcą i dyrektorem Ośrodka Brama Grodzka-Teatr NN, uznanej w Polsce i Europie instytucji pielęgnującej pamięć o Żydach.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.05.2012

Potajemnie powiesili krzyż na prawosławnym cmentarzu

Konflikt o krzyż na prawosławnej nekropolii. Skradziono cmentarną bramę. Prawdopodobnie po to, aby zamontować na niej katolicki krucyfiks. - Nie rozumiem, po co ta wojna - dziwi się arcybiskup Abel, zwierzchnik prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.01.2012

Przestępstwa antysemickie. Nasz prokurator wie lepiej

Prokurator generalny nakazał śledczym w całej Polsce, aby poważnie zajęli się przestępstwami antysemickimi. Tymczasem lubelska prokuratura w cegłach ze swastyką wrzuconych do mieszkania Tomasza Pietrasiewicza antysemityzmu wciąż nie dostrzega. Prokuratorzy tłumaczą, że nie ma mowy o propagowaniu faszyzmu czy nawoływaniu do nienawiści, bo nie ma dowodów, że sprawca miał faszystowskie lub antysemickie poglądy. W innych sytuacjach dowodzą, że ofiara nie jest pochodzenia żydowskiego, więc nie można mówić o etnicznym podłożu przestępstwa.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.03.2011

Dostają pieniądze i cytują nazistę

Ministerstwo Kultury dofinansowało niszowe pismo, w którym ukazała się rozmowa z belgijskim nazistą i jego przemówienie gloryfikujące poczynania Hitlera i zawierające treści antysemickie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.02.2008