Zielin/Sellin

Polsko-niemieckie zapusty

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach zainaugurował kolejne swoje przedsięwzięcie, realizowane z partnerami niemieckimi. 27 lutego w Zielinie imprezą pt. „Zapusty - tłusty czwartek” rozpoczął się projekt „Rozmaitości kulturalne - Mieszkowice 2014”, dofinansowany z programu Interreg IVA - Fundusz Małych Projektów Euroregionu Pomerania. Spotkały się panie z Frauenzentrum ze Schwedt i członkinie kół gospodyń wiejskich - nie tylko z gminy Mieszkowice, bo m.in. ze Stołecznej, Witnicy, Czelina i Starych Łysogórek. Założenia projektu przedstawiła dyrektor MGOK Barbara Nowicka.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.03.2014

Czy Zielin będzie pamiętał o wielkim pisarzu?

Niewiele osób wie, że w Zielinie (gm. Mieszkowice) mieszkał w dzieciństwie Gottfried Benn - wielki pisarz niemiecki. Uważany jest za genialnego, jednego z największych liryków europejskich XX wieku, a jego wiersze porównywane są do poezji Rainera Marii Rilkego.
Urodził się w 1886 roku w Mansfeldzie (w północno-zachodniej Brandenburgii), a gdy miał rok, rodzina osiedliła się w Zielinie (wówczas Sellin), gdzie ojciec był pastorem. Ich dom, w którym wówczas funkcjonowała pastorówka, stoi do dziś.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.03.2012