Centrum Praw Kobiet

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet - wstydliwy polski problem

Jak wynika z Europejskiego Sondażu Społecznego aż 22 procent kobiet w Polsce nie ma żadnych własnych dochodów. Osoby te są najczęściej uzależnione od swoich partnerów, którzy stosują wobec nich różne formy przemocy ekonomicznej. Zjawisko to dotyka jednak nie tylko tych kobiet, które nie zarabiają.
W 2012 r. Centrum Praw Kobiet zrealizowało pierwszą edycję projektu edukacyjnego adresowanego do kobiet doświadczających przemocy i dziewcząt z rodzin zmarginalizowanych społecznie z powodu przemocy w rodzinie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.11.2012