Ueckermünde - Szczecin

Partnerstwo Akademii Sztuki w Szczecinie z Międzynarodowym Konkursem Wokalnym im. Giulio Perottiego w Ueckermünde

Burmistrz Ueckermünde Gerd Walther i dr Piotr Klimek, Prorektor  Akademii  Sztuki w Szczecinie.jpg

11 marca 2013 została podpisana umowa o stałej współpracy Akademii Sztuki w Szczecinie z Międzynarodowym Konkursem Wokalnym im. Giulio Perottiego w Ueckermünde. Stronę niemiecką reprezentowała Sylwia Burnicka – Kalischewska – dyrektor artystyczny konkursu oraz nowy Burmistrz Miasta Ueckermünde Gerd Walther, piastujący urząd od 1 marca 2013 roku, stronę polską natomiast, Prorektor Akademii Sztuki ds. współpracy z zagranicą dr Piotr Klimek. Umowa była zwieńczeniem ustaleń o formie wspólnych działań w przyszłości.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.03.2013