(masz)

O turystę z Niemiec trzeba dbać

Silna marka, jaką jest województwo zachodniopomorskie, nie zwalnia nas z konieczności prowadzenia szerokiej promocji regionu - mówią jego władze. I ogłaszają konkurs na reklamę w niemieckiej prasie. Niemcy oraz Skandynawowie to zagraniczni turyści, którzy najczęściej odwiedzają Pomorza Zachodnie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.02.2014

Beiträge aus der deutsch-polnischen Grenzregion

Vielleicht interessieren Sie sich für einen der aktuellen Beiträge aus der deutsch-polnischen Grenzregion:

Inhalt abgleichen