Joanna Pszon

Kto nie chce i się boi narodowości śląskiej

Opolska prokuratura zaskarżyła postanowienie sądu, który zarejestrował Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej. Apelowali o to politycy PiS i ziobrzyści z Solidarnej Polski. Już w pierwszych dniach po rejestracji deklaracje przynależności do stowarzyszenia nadesłały setki osób, w tym Ślązacy z Niemiec, Holandii, Irlandii, Norwegii, Hiszpanii, Francji i Kazachstanu.
Ale przeciwko zalegalizowaniu stowarzyszenia osób narodowości śląskiej głośno zaprotestowali politycy prawicy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.01.2012

Czujesz się Ślązakiem? Masz legalne stowarzyszenie

Po raz pierwszy w Polsce sąd zarejestrował stowarzyszenie osób narodowości śląskiej. - To więcej niż precedens - uważa senator Kazimierz Kutz. Informacja o tym dotarła do założycieli Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej wczoraj - Sąd Rejonowy w Opolu zdecydował o tym 21 grudnia.
A jeszcze w marcu sąd kazał im wykreślić ze statutu wszelkie odwołania do narodowości śląskiej, bo ''grupa etniczna Ślązaków nie stanowi odrębnego narodu czy też mniejszości narodowej, a zatem nie jest dopuszczalne określanie się przez jej członków jako naród śląski''.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.12.2011

Kampania z siodełka. Czyszczenie polsko-niemieckich tablic

Zamiast lepić plakaty i rozwieszać billboardy kandydat na senatora z Opolszczyzny objechał okręg na rowerze i wyczyścił pomazane farbą polsko-niemieckie tablice z nazwami miejscowości. W 1980 r. współtworzył opolską "Solidarność", w stanie wojennym siedział, w wolnej Polsce wymyślił wiele głośnych akcji, np. "Najdłuższe Urodziny Fryderyka Chopina". Teraz, zamiast typowej kampanii popierany przez Unię Prezydentów Jarosław Chołodecki postanowił na dwóch kółkach zrobić ponad 500 km, by dotrzeć do wyborców z 28 gmin mieszkających w jego okręgu wyborczym.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.09.2011

Mniejszość lepsza i gorsza?

W Puńsku zamalowano dwujęzyczne tablice i od razu zabrał głos rząd, a na Opolszczyźnie zdarza się to ciągle i nikt się tym nie zajmuje - skarży się Mniejszość Niemiecka.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.08.2011

Trzeba wyjść z regionalnych opłotków

Joanna Pszon: Czy da się wypracować wspólną wersję - Polaków i Niemców - tekstu upamiętniającego rocznicę III Powstania Śląskiego?
Prof. Adam Suchoński, historyk Uniwersytetu Opolskiego badający polskie wątki w podręcznikach do historii na całym świecie: - Oczywiście, że się da. Trzeba jednak wyjść z regionalnych opłotków.
To znaczy?
- Skorzystać z doświadczeń europejskich, kiedy na pograniczu państwa próbowano podchodzić do wydarzeń, które każda strona widziała inaczej i są przykłady, że treść wspólnej rezolucji jest możliwa.
Pod jakim warunkiem?

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.05.2011

Co jest historią a co polityką

Joanna Pszon: Inna wizja postrzegania powstań śląskich przez Mniejszość Niemiecką i RAŚ blokuje możliwość wypracowania wspólnego z polską większością widzenia przeszłości?

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.05.2011

Powstania, czyli tragizm Śląska i Ślązaków

Rozmowa z prof. Zygmuntem Woźniczką z Uniwersytetu Śląskiego. Śląskim sejmikom nie udało się ustalić treści uchwały, która uczciłaby 90. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego. Kluby PO, PiS, SLD i PSL przegłosowały uchwałę, w której znalazł się tylko hołd dla powstańców śląskich z Wojciechem Korfantym za ich męstwo, które doprowadziło do zjednoczenia części Śląska z państwem polskim.

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.05.2011

Uchwała o powstaniu podzieliła Ślązaków

Śląskim sejmikom nie udało się ustalić treści uchwały o wybuchu III powstania śląskiego. Przeciw była Mniejszość Niemiecka, najpewniej odrzuci ją też Ruch Autonomii Śląska.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.05.2011

Polacy i Mniejszość Niemiecka się nie dogadają

Mniejszość Niemiecka: nasi przodkowie nie walczyli o polskość tych ziem i nie cieszyli się z przyłączenia części Śląska do Polski. W czwartek radni wojewódzcy będą uchwalać rezolucję upamiętniającą 90. rocznicę III powstania śląskiego. Mimo wielotygodniowych spotkań i uzgodnień nie udało się klubom porozumieć co do wspólnej treści z Mniejszością Niemiecką . Pierwszą wersję kwestionowali posłowie MN, tłumacząc, że ta optyka postrzegania powstań jest im zupełnie obca, gdyż ich przodkowie nie walczyli o polskość tych ziem i nie cieszyli się z przyłączenia części Śląska do Polski.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.04.2011

Mniejszość niemiecka donosi na Kaczyńskiego

Kaczyński obraził polskich Niemców swą wypowiedzią, że "śląskość to zakamuflowana opcja niemiecka". Ich zdaniem to czynienie z nich obywateli drugiej kategorii. Autorem doniesienia jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, na którego czele stoi Bernard Gaida. - Skoro działacze PO z województwa śląskiego, czując się poszkodowani, tak uczynili, a w zawiadomieniu nie ujęli także nas, polskich Niemców, to postanowiliśmy to doniesienie niejako dopełnić, a de facto złożyć swoje - wyjaśnia Gaida. - Nie możemy pozwolić, by ktoś nas w ten sposób dyskredytował.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.04.2011