Otwarta Rzeczpospolita /Stowarzyszenie przeciw Antysemitiyzmowie i Ksenofobii

Nienawiść w słowach i czynach

W ramach projektu "Społeczeństwo przeciw nienawiści" realizowanego przez "Otwartą Rzeczpospolitą. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii" zebrano z sądów 25 opisów aktów przemocy werbalnej, symbolicznej i fizycznej skierowanej przeciwko ludziom innych narodów (Afrykanom, Żydom i Romom) oraz opisów zachowań propagujących ustrój faszystowski, który zmierzał do eksterminacji narodów "rasowo niższych". Te akty nienawiści zdarzyły się w latach 2009-2011 w różnych miejscowościach, dużych i małych, rozrzuconych po całej Polsce.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.05.2011