Andrzej Żbikowski

Złote żniwa - ile faktów, ile interpretacji

Rozmowa z prof. Andrzejem Żbikowskim o książce Jana T. Grossa „Złote żniwa”, o białych plamach w okupacyjnej historii Polaków i Żydów, o bohaterstwie i zbrodniach czasu Holocaustu

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.01.2011

Das ist eine polnische Lücke

Ein Gespräch mit Professor Andrzej Żbikowski über das Buch „Złote żniwa” (Goldene Beute) von Jan T. Gross, über weiße Flecken in der Besatzungsgeschichte der Polen und Juden und aber auch über Heldentaten und Verbrechen während des Holocausts.

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.01.2011

Anty-Gross

Wydana niedawno przez IPN książka "Po zagładzie" bywa przedstawiana jako jedyne obiektywne opracowanie na temat powojennych stosunków polsko-żydowskich. Przeciwstawia się ją książce Jana Tomasza Grossa "Strach". Ale z pracą naukową ma ona niewiele wspólnego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.04.2008