Jakie mienie odzyska Kościół na ziemiach odzyskanych?

- Zgodnie z dekretem z 1946 r. wszystkie nieruchomości na tzw. ziemiach odzyskanych przeszły na własność państwa. O tym, czy Kościół polski może wnioskować o zwrot nieruchomości należących przed wojną do swojego niemieckiego odpowiednika, decyduje wyłącznie komisja majątkowa przy MSWiA - tłumaczy wicedyrektor Michał Jerzmański z urzędu wojewódzkiego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,8514255,Jakie_mieni...
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.10.2010