Największy Chrystus na świecie poświęcony

Ponad 10 tys. osób wzięło udział w Świebodzinie w poświęceniu największego na świecie pomnika Jezusa Chrystusa Króla.

Takiego tłumu wiernych Świebodzin jeszcze nie widział. Miasteczko liczące ok. 20 tys. mieszkańców znalazło się w centrum wydarzeń katolickich. W niedziele bp Stefan Regmunt, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, poświęcił pomnik Chrystusa Króla.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,8695394,Naj...
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.11.2010