Z Litwą będzie gorzej

Prezydent Litwy podpisała nowelizację ustawy o oświacie, która może doprowadzić do zamknięcia wielu polskich szkół na Litwie. - Apelowaliśmy, aby szanować zasadę niepogarszania sytuacji mniejszości. No, ale zdaje się, że ta ustawa według mniejszości na Litwie będzie prowadziła do zamykania szkół, a więc pogarszania sytuacji. Szkoda - mówił szef MSZ Radosław Sikorski polskim dziennikarzom w Brukseli.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,9350645,Z_Litwa_bedzie_gorzej.htm...
Veröffentlichung/ data publikacji: 31.03.2011