Mniejszość niemiecka donosi na Kaczyńskiego

Kaczyński obraził polskich Niemców swą wypowiedzią, że "śląskość to zakamuflowana opcja niemiecka". Ich zdaniem to czynienie z nich obywateli drugiej kategorii. Autorem doniesienia jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, na którego czele stoi Bernard Gaida. - Skoro działacze PO z województwa śląskiego, czując się poszkodowani, tak uczynili, a w zawiadomieniu nie ujęli także nas, polskich Niemców, to postanowiliśmy to doniesienie niejako dopełnić, a de facto złożyć swoje - wyjaśnia Gaida. - Nie możemy pozwolić, by ktoś nas w ten sposób dyskredytował.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,9402998,Mniejszosc_niemiecka_dono...
Veröffentlichung/ data publikacji: 11.04.2011