Berlin boi się roszczeń

W niemieckim parlamencie rozpoczęły się pierwsze, nieśmiałe dyskusje na temat rehabilitacji 2 tysięcy przedstawicieli Polonii w III Rzeszy wywiezionych przez nazistów do obozów koncentracyjnych i innych miejsc zagłady.
– We wspólnym oświadczeniu podsumowującym negocjacje okrągłego stołu, które 6 maja zaprezentujemy w Warszawie, uprawnienia niemieckiej Polonii będą takie jak niemieckiej mniejszości – zapewnia Krzysztof Miszczak, dyrektor biura pełnomocnika premiera ds. dialogu międzynarodowego, prowadzący negocjacje w imieniu polskiego rządu.
Niemiecki rząd planuje wiele gestów rehabilitacyjnych wobec przedstawicieli Polonii. W miejscach ich kaźni pojawią się tablice informacyjne. Zostaną upamiętnieni w berlińskim muzeum Topografia Terroru. Nie ma to jednak nic wspólnego z przygotowywaną uchwałą rehabilitacyjną Bundestagu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,646826-Berlin-boi-sie-roszczen-....
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.04.2011