Powstania, czyli tragizm Śląska i Ślązaków

Rozmowa z prof. Zygmuntem Woźniczką z Uniwersytetu Śląskiego. Śląskim sejmikom nie udało się ustalić treści uchwały, która uczciłaby 90. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego. Kluby PO, PiS, SLD i PSL przegłosowały uchwałę, w której znalazł się tylko hołd dla powstańców śląskich z Wojciechem Korfantym za ich męstwo, które doprowadziło do zjednoczenia części Śląska z państwem polskim. Uchwała nie zostanie dziś jednak przyjęta przez aklamację na uroczystej sesji obu sejmików w Katowicach, bo dla Ślązaków z Mniejszości Niemieckiej nie do przyjęcia jest uchwała mówiąca "o powrocie Śląska do macierzy", a także to, że nie wspomina o ofiarach z ich strony.
Z kolei dla Ślązaków z Ruchu Autonomii Śląska uchwała jest anachroniczna, bo jej język nacechowany jest emocjami o walorach propagandy. A ponadto, jak powiada Jerzy Gorzelik, lider RAŚ: - Partie ogólnopolskie, których radni uchwałę przegłosowali, nie potrafią się wznieść ponad podziały i pójść krok naprzód.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,9547523,Powstania__czyli_tragizm_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.05.2011