Nie rzucamy Polsce kłód pod nogi

Cornelia Pieper: Rurociąg nie zaszkodzi portowi w Świnoujściu. Ustaliliśmy w negocjacjach z Polakami, że gazociąg na dnie Bałtyku nie może utrudniać dostępu do polskich portów. Jeżeli Polska w przyszłości zdecyduje się stworzyć warunki do tego, by statki o głębokości zanurzenia 15 m wpływały do portu przez północny tor podejściowy, to uwzględnione zostanie postanowienie zawarte w zezwoleniu Federalnego Urzędu Żeglugi i Hydrologii. W tym momencie nie widzę tego problemu. Sądzę, że w Polsce obawy są przesadzone. Niemcy nie mają żadnego interesu w tym, by rzucać Polsce kłody pod nogi, utrudniać jej rozwój gospodarczy. Odnosimy wspólne korzyści z wymiany gospodarczej i rozwoju infrastruktury.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,655352_Rozmowa_z_Cornelia_Pieper...
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.05.2011