Sawicki: UE zmieniła polską wieś, ale wciąż ma dwie prędkości

Agata Nowakowska, Dominika Wielowieyska: Jak wygląda polska wieś po 20 latach przemian? Gdy słucha się polityków PSL, można odnieść wrażenie, że się nie zmieniła: była biedna i jest biedna.
Marek Sawicki: Panie chyba cytują polityków PiS. Nigdy nie powiedziałem, że wieś się nie zmieniła. Po 20 latach demokracji jest inna, ale tempo zmian jest różne.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,9527518,Sawicki__UE_zmie...
Veröffentlichung/ data publikacji: 02.05.2011