Ponadlokalne forum o samorządach lokalnych

Honorowy patronat prof. Jerzy Buzek, przewodniczący parlamentu europejskiego, gość honorowy - Janusz Lewandowski, unijny komisarz ds. budżetu i programowania. W poniedziałek rusza w Szczecinie Forum Samorządowe. Impreza ma rangę międzynarodowej, potrwa dwa dni i odbywa się po raz siódmy. Hasło przewodnie: "Wyzwania dla samorządu terytorialnego w nowej perspektywie europejskiej".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,9812635,Ponadloka...
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.06.2011