80 miliardów euro dla Polski

Polska największym beneficjentem budżetu UE. Komisja Europejska przedstawiła projekt nowego budżetu UE na lata 2014-20, proponując 80 mld euro dla Polski. Ponadto Warszawa będzie mogła pozyskać dodatkowe środki z unijnego budżetu, zgłaszając swoje projekty energetyczne i transportowe do sfinansowania w ramach nowego, zaproponowanego w projekcie budżetu Funduszu Infrastrukturalnego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/680947-Budzet-UE---KE-proponuje-ok-...
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.06.2011