Żyd gorszy od bomby

W ostatnim numerze "Więzi" próba podsumowania debaty o Polakach i Żydach w czasie wojny. Co w niej zmienili "Sąsiedzi", "Strach" i "Złote żniwa" Grossa oraz książki Barbary Engelking-Boni i Jana Grabowskiego? Dyskusja historyków o przeszłości dotyczy dziś przede wszystkim proporcji tych zjawisk i tego, czy można dziś wysnuć z niej wniosek o postawie polskiej wspólnoty wobec Zagłady jako całości (a jeżeli można, to jaki). W ostatnim numerze "Więzi" nie ma jednak jednej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Jest dyskusja. Redakcja "Więzi" zapowiada odpowiedzi autorów książek, o których mowa w numerze.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,10012170,Zyd_gorszy_od_bomby.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.07.2011