Komorowski i Polański na pogrzebie Morgensterna

W uroczystościach pogrzebowych Janusza Morgensterna na warszawskich Powązkach Wojskowych wzięli udział prezydent Bronisław Komorowski i Roman Polański.
Uroczystość miała charakter świecki. Rozpoczęła się w Domu Przedpogrzebowym na warszawskim Cmentarzu Wojskowym. Wartę honorową przy trumnie pełniła Kompania Honorowa Wojska Polskiego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/17,715848-Prezydent-wezmie-udzial-w...
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.09.2011