Pomerania Nostra 2011 - Laureatem „polenmARkT”

TEGOROCZNYM laureatem Polsko-Niemieckiej Nagrody „Pomerania Nostra” zostało działające w Greifswaldzie Stowarzyszenie „polenmARkT”, organizator dorocznych Polskich Dni Kultury. Podczas wczorajszej konferencji prasowej w szczecińskim Urzędzie Miasta zakomunikował o tym prezydent Szczecina Piotr Krzystek, przewodniczący Kapituły Nagrody. „Pomerania Nostra” zostanie wręczona 28 października w szczecińskim zamku.
Fundatorami nagrody są dwa pomorskie miasta: Greifswald i Szczecin, dwa pomorskie uniwersytety: Greifswaldzki i Szczeciński, oraz redakcje dwóch gazet codziennych „Kuriera Szczecińskiego” i „Nordkuriera”, a jej Kapitułę tworzą prezydent Szczecina, nadburmistrz Greifswaldu, rektorzy obu uniwersytetów i redaktorzy naczelni obu gazet. Wymiar finansowy nagrody to 3000 euro. Laureaci otrzymują nadto symboliczne statuetki, których autorem jest stargardzki metaloplastyk Marian Preiss.
Nagroda przyznawana jest od 2004 r. za wybitne osiągnięcia na rzecz Pomorza, historycznego regionu, przedzielonego od 1945 r. granicą polsko-niemiecką. Pierwszym jej laureatem był prof. Berthold Beitz, szef zarządu Fundacji Kruppa, mecenas Uniwersytetu Greifswaldzkiego, fundator stypendiów dla studentów polskich i niemieckich, kawaler medalu „Sprawiedliwi wśród narodów świata”. Kolejnymi laureatami byli: prof. Krzysztof Skubiszewski, minister spraw zagranicznych RP w latach 1989-1993, negocjator układów Polski ze zjednoczonymi Niemcami, prof. Janina Jasnowska ze Szczecina i prof. Michael Succow z Greifswaldu, twórcy koncepcji Parku Doliny Dolnej Odry, i prof. Władysław Filipowiak, archeolog, wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, inicjator licznych polsko-niemieckich przedsięwzięć naukowych i popularnonaukowych. Nagroda wręczana jest co dwa lata na przemian w Greifswaldzie i Szczecinie.
Polskie Dni Kultury „polenmARkT” organizowane są w Greifswaldzie od 1997 roku z inicjatywy studentów i młodych pracowników nauki tamtejszego uniwersytetu. Jest to najpoważniejszy dziś stały festiwal kultury polskiej w Niemczech. Każdego roku jesienią prezentują się w Greifswaldzie znani polscy twórcy, organizowane są spotkania poświęcone kulturze polskiej, prezentacje filmów, koncerty, wystawy, spektakle teatralne, imprezy kulinarne, debaty. Częstymi gości festiwalu są twórcy i naukowcy ze Szczecina, a Uniwersytet Szczeciński organizuje w Greifswaldzie doroczną akcję „Studiować w Polsce”.
Podczas październikowej uroczystości na szczecińskim zamku nagrodę odbiorą twórcy festiwalu i przewodniczący Stowarzyszenia „polenmARkT”. Laudacje wygłoszą konsul honorowy Niemiec w Szczecinie Bartłomiej Sochański i konsul honorowy Polski w Schwerinie Helmuth Freiherr von Maltzahn.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.09.2011