Jeden z najcenniejszych lasów Europy bez ochrony

Agata Kulczycka: O utworzenie Turnickiego Parku Narodowego walczy fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, która swoją siedzibę ma w Warszawie. Dlaczego ludziom z Warszawy zależy na przyrodzie z tak odległego zakątka Polski?
Radosław Michalski, prezes Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze: Miesiąc temu przenieśliśmy się do Birczy, a fundację tworzą ludzie z całej Polski. W kraju projektowane są trzy parki narodowe: Mazurski, Jurajski i Turnicki. Najszybciej powinien powstać Turnicki, bo ma bardzo wyjątkowe wartości przyrodnicze.
Jak odległy jest termin powstania parku?
- Krajowa Strategia Ochrony Bioróżnorodności na lata 2007-2013 przewiduje, że do 2013 r. wszystkie trzy parki, o których mówiłem, powinny powstać. Wydaje się to mało realne, przede wszystkim dlatego, że brak jest działań ze strony ministerstwa. Nie ma oferty dla samorządów, powinien być rozpoczęty dialog, który pokazałby im, co mogą na tym zyskać. Tak jak to się dzieje w Puszczy Białowieskiej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,10431082,Jeden_z_najcenniejszych_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.10.2011