W Niemczech coraz więcej antysemitów

Wrogie Żydom nastawienie zakorzeniło się w niemieckim społeczeństwie przybierając "poważne rozmiary" - oceniła grupa niezależnych ekspertów, która przedłożyła Bundestagowi raport na temat antysemityzmu w Niemczech. Eksperci są zdania, że antysemickie nastawienie Niemców bazuje na szeroko rozpowszechnionych uprzedzeniach, głęboko zakorzenionych kliszach, a także zwykłej niewiedzy o Żydach i judaizmie.
Na postawie weryfikacji różnorodnych analiz bazujących na badaniach opinii publicznej eksperci stwierdzili zgodnie, że ukryty antysemityzm dotyczy ok. 20 proc. społeczeństwa.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,743339-Bundestag--Niemiecki-anty...
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.11.2011