Wielkie pojednanie - narodowy pakt o nieagresji

Państwo polskie nie zdało egzaminu z ochrony własnej bezstronności wobec silnej grupy lobbingowej, jaką jest Kościół katolicki. Skoro usuwanie krzyża byłoby dziś niepotrzebną eskalacją absurdalnego konfliktu ideowego w duchu pisowskiej i radiomaryjnej propagandy, to może pójść w kierunku przeciwnym i dorzucić znaki wielkich religii, które na ziemiach polskich funkcjonowały od wieków: judaizmu, prawosławia, islamu.
Byłoby to plastyczne przedstawienie naszej frapującej historii, gdzie przez setki lat żyły w jakimś tam względnym pokoju rozmaite kultury (choć nie było bynajmniej idealnie). Byłby to dobry, edukacyjny znak, że akceptujemy różnorodność religijną, a nie monolityczną dominację symboliczną jednej konfesji.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,10704877,Wielkie_pojednanie___nar...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.11.2011