Coraz mniej zawodowych posłów

W tej kadencji na 460 posłów jest 326 tzw. zawodowych (czyli niełączących pracy z zasiadaniem w parlamencie) – wynika z danych na koniec listopada przedstawionych przez Sejm. To liczba najniższa od lat. W VI kadencji "niezawodowy" był co siódmy poseł, a w V kadencji co szósty.
W porównaniu z innymi krajami uposażenie polskich posłów wynoszące ok. 10 tys. zł brutto nie jest małe. Stanowi prawie trzykrotność średniej płacy krajowej. To relatywnie więcej niż pensje członków parlamentów naszych unijnych sąsiadów. W Niemczech wskaźnik ten wynosi 2,2, w Czechach – 2,4, na Słowacji – 2,5. Dużo więcej zarabiają członkowie rosyjskiej Dumy, którzy pobierają co miesiąc świadczenia wyższe od przeciętnej płacy w kraju aż o 6,5 razy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/16,762644-Coraz-mniej-zawodowych-po...
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.12.2011