Raport polsko-niemieckiej Grupy Kopernika: Jak z peryferii zrobić środek

Jeszcze nigdy Polska i Niemcy nie były w ważnych sprawach dotyczących UE tak blisko siebie. Przebrzmiały spory o rurociąg bałtycki i Erikę Steinbach. W sprawach polityki wschodniej więcej nas łączy, niż dzieli. Przede wszystkim Niemcy widzą w Polsce jeden z krajów Unii, które prowadzą politykę gospodarczą zbliżoną do niemieckiego modelu: tak jak Niemcy mamy zapisany w konstytucji hamulec długów, mimo wewnętrznej krytyki uchodzimy za kraj, który kładzie nacisk na redukcję deficytu, przejmujemy się inflacją.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,10770263,Raport_polsko_niemieckie...
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.12.2011